SONY MEDIA GO: BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Seneste revision: 3. april 2012

Når du har adgang til eller anvender Media Go-softwaren fra Sony ("Softwaren"), vil Sony Network Entertainment International LLC ("Sony", "vi", "vores" eller "os") læse, indsamle, anvende og/eller lagre visse oplysninger om dig, dit system, dit indhold og din anvendelse af Softwaren. Beskyttelsen af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi læser, indsamler, anvender og/eller lagrer oplysningerne, og hvordan du kan kontakte os vedrørende dette.

 1. Om Media Go-softwaren fra Sony

  Softwaren består af en medieafspiller og relaterede funktioner, som gør dig i stand til at anvende og overføre dit indhold mellem forskellige enheder. For at muliggøre dette, læser og viser Softwaren visse oplysninger om det indhold, du forbruger på din computer, og kommunikerer en delmængde af disse oplysninger via internettet til vores servere. Vi kan anvende oplysningerne til at hjælpe med at få Softwaren til at fungere bedre, til at tilbyde dig softwareopdateringer, til at tilbyde dig ny funktionalitet og nye produkter via softwaren og til at tilbyde dig en tilpasset anvendelse af Softwaren og relaterede tjenester.

 2. Oplysninger som Softwaren muligvis indsamler fra dig og kommunikerer til Sony

  Når du anvender Softwaren, kan Softwaren muligvis læse og vise, og kommunikere til os til brug for vores indsamling, anvende og/eller lagre følgende type oplysninger om dig, dit system, dit indhold og/eller din anvendelse:

  Systemoplysninger: Hver gang du anvender Softwaren, vil Softwaren automatisk læse og videresende oplysninger, til brug for vores indsamling, uden at du bliver gjort opmærksom på det – f.eks.:

  • din computers, dit systems og/eller dit netværks IP-adresse og oplysninger relateret til din netværksopsætning,
  • din computers, enheds eller konsols id (det unikke nummer, som identificerer det netværk og den enhed, du bruger) samt dato og tidspunkt for anvendelsen af programmet eller softwaren, og
  • oplysninger om den systemopsætning, du anvender, så som model og serienummer, indstillinger, oplysninger om enheder, der er tilsluttet hardwaren.

  Anvendelsesoplysninger: Softwaren vil læse, indsamle og/eller behandle oplysninger om din anvendelse af Softwaren, så som indhold lagret på hardwaren, hvilke enheder, du anvender til at styre og hente indhold, hvilke funktioner, du har aktiveret samt statistiske data, så som hvor mange gange, du har afspillet MP3-musik eller videofiler.

  For at gøre det klart, selv om Softwaren er designet til at udtrække forbrugsoplysninger med det formål at vise og administrere dit indhold, overfører eller lagrer den ikke detaljerede oplysninger om dit indhold til/på Sony's servere. Mere specifikt videresender Softwaren ikke, og vi henter eller lagrer ikke, nogen "detaljerede" metadata vedrørende dit indhold (f.eks. dit indholds titler, genrer eller beskrivelser). Softwaren læser og viser udelukkende disse oplysninger for at muliggøre din anvendelse af Softwaren og administration af dit indhold. Softwaren videresender udelukkende, og vi indsamler og lagrer udelukkende, rå statistiske data (f.eks. hvor mange MP3-musikfiler og fotofiler, du har lagret, eller hvor mange gange du har afspillet en bestemt filtype), for at udvide samarbejdsmulighederne for Softwaren og dit systems hardware og enheder.

  Softwarens standardindstillinger er indstillet således, at anvendelsesoplysninger deles med Sony. Hvis du ikke ønsker at dele oplysninger om din anvendelse af Softwaren, kan du deaktivere dataoverførsel via softwarens Setup-assistent på ethvert tidspunkt. Dette stopper enhver yderligere deling, men påvirker ikke historiske oplysninger, der allerede er indsamlet.

 3. Sådan anvender Sony dine oplysninger

  Sony anvender oplysningerne, beskrevet ovenfor i Afsnit 2, til at drive Softwaren og til at tilbyde produkter og tjenester, som du anmoder om, herunder indhold, kommunikation, downloads eller svar på undersøgelser eller anmodninger. Vi opbevarer, anvender eller offentliggør muligvis disse oplysninger, i henhold til lovgivningen, til følgende formål:

  • Kundesupport: For at gøre det muligt for Sony-virksomheder at give teknisk support og hjælp, som anmodet via www.sony.com/MediaGo/support/contact-information.
  • Softwareadministration: For at administrere dine, via Softwaren, tilgængelige funktioner. Dine oplysninger (som ikke omfatter detaljerede oplysninger om dit indhold) vil blive kommunikeret via internettet til vores servere, og kan anvendes til at hjælpe Softwaren med at fungere bedre, til at tilbyde dig softwareopdateringer og til at tilbyde nye funktioner og produkter via Softwaren.
  • Overensstemmelse og håndhævelse: For at håndhæve og sikre overensstemmelse med Media Go’s Slutbrugerlicensaftale og denne Beskyttelse af personlige oplysninger.
 4. Hvem har ellers adgang til dine oplysninger?

  Dine oplysninger, som er kommunikeret til, og lagret af, Sony, er muligvis tilgængelige for andre Sony-virksomheder og for tredjeparter, som angivet her:

  • Sony-virksomheder: Dine oplysninger forenes muligvis med data fra andre brugere af Softwaren og deles med andre Sony-virksomheder til statiske analyseformål og til forbedring af Softwaren.
  • Tjenesteudbydere: Dine oplysninger lagres og/eller behandles muligvis af tredjeparter, som Sony anvender til at tilbyde tjenester, der hjælper med tilvejebringelsen og driften af Softwaren.
  • Sony’s partnere: Du kan vælge at fremsende personlige oplysninger til virksomheder, der ikke er Sony-virksomheder (f.eks. for at modtage indhold eller få adgang til tjenester). Når du gør dette, er Sony ikke ansvarlig for, hvordan disse virksomheder anvender eller offentliggør dine personlige oplysninger. De har muligvis egne retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, og vi opfordrer dig til at læse dem.
  • Virksomhedsoverdragelse: Dine oplysninger gøres muligvis tilgængelig for tredjepart ved forhandlinger om overdragelse af hele, eller dele af, virksomheden, og overføres muligvis af os, som en del af virksomheden, hvorved de oplysninger vi besidder om vores kunder, indgår i de overdragne aktiver.
  • Overensstemmelse: Vi opbevarer, anvender og/eller offentliggør muligvis de dele af dine oplysninger, som krævet eller tilladt af lovgivningen, herunder til politiet ellen anden autoritet, i forbindelse med undersøgelse af klager over eller fra dig, eller for at beskytte eller forsvare os selv eller andre imod ulovlig, kriminel eller skadelig aktivitet.

  Vær meget forsigtig med at give dine personlige oplysninger til tredjepart - nogle websteder eller virksomheder anvender muligvis dine oplysninger uden din accept eller til svigagtige formål.

 5. International overførsel af dine oplysninger

  Softwaren er tilgængelig for brugere i hele verden. Dine oplysninger behandles, lagres og overføres, med de formål der er angivet i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, til lande udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og/eller dit bopælsland. De behandles af medarbejdere udenfor EØS, som arbejder for os eller for en af vores tjenesteudbydere, og kan muligvis ses af andre brugere i disse lande. Databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger i disse lande giver muligvis ikke samme niveau af beskyttelse som i EØS, og du har muligvis færre lovmæssige rettigheder i forhold til dine oplysninger. Hvis du ikke accepterer, at denne overførsel finder sted, bør du ikke hente og anvende Softwaren.

 6. Bosiddende i Californien: Californisk beskyttelse af personlige oplysninger og politik vedr. deling af oplysninger

  Fra og med d. 1. januar 2005, tillader Californiens civilretlige regler, afsnit 1798.83 Sony-kunder, som er bosiddende i Californien, at anmode om visse oplysninger vedrørende Sony's offentliggørelse inden for det umiddelbart foregående kalenderår af den pågældende persons personlige oplysninger til tredjepart, for dennes "direct marketing"-formål. Du kan foretage en sådan anmodning ved at kontakte vores forbrugerserviceafdeling på denne e-mail-adresse: MediaGoPrivacy@am.sony.com.

 7. Cookies

  Media Go-webstedet kan anvende cookies til lagring af oplysninger om, hvorfra du kommer til webstedet, med det formål at genkende dit valgte land/sprog. En cookie er en lille mængde data, der fremsendes af Sony og lagres på din computer. Ved at acceptere Media Go’s Slutbrugerlicensaftale og denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, accepterer du vores anvendelse af cookies til dette formål.

  Du kan forhindre at, eller kontrollere hvordan, cookies lagres på din computer ved at justere dine indstillinger for din internetbrowser via browserens Hjælp-menu.

 8. Nøjagtighed og sikkerhed

  Vi vil anvende rimelige bestræbelser på at tage passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang til, eller offentliggørelse af, dine oplysninger. Vi kan dog ikke garantere, at vi eliminerer alle risici for misbrug af dine personlige oplysninger.

 9. Børn

  Sony gør alt for at overholde al relevant lovgivning og alle relevante regler vedrørende indsamling, lagring og anvendelse af personlige oplysninger vedrørende børn under 13 år, herunder, i USA, Children's Online Privacy Protection Act og lokal lovgivning. Vi har ikke til hensigt at indsamle eller tillade indsamling, lagring eller anvendelse af personlige oplysninger fra personer under 13 år. Hvis du vælger at sende en e-mail som besvarelse af en Sony-undersøgelse om brugerfeedback, anmoder vi dig om at angive, om du er under 13 år, så vi kan behandle oplysningerne i en sådan e-mail korrekt. Vi foretager ikke, og vil ikke bevidst foretage indsamling, vedligeholdelse, lagring, anvendelse eller offentliggørelse af sådanne oplysninger, og vi kræver forældretilladelse, som kan efterprøves, før vi indsamler, anvender eller offentliggør personlige oplysninger fra personer under 13 år. Hvis du er under 13 år, må du ikke opgive personlige oplysninger, ved besvarelse af feedbackundersøgelse eller på anden vis i forbindelse med anvendelsen af vores Software.

  Hvis du er forælder eller værge og ved eller har opdaget, at dit barn under 13 har indsendt sine personlige oplysninger eller andre oplysninger uden din tilladelse, dit samtykke eller autorisation, vil vi, så snart vi har fået bekræftet, at du er barnets forælder eller værge: (a) give direkte besked til dig om, hvilke personlige oplysninger om dit barn, der er indsamlet, og hvordan disse er anvendt og/eller offentliggjort; (b) fjerne og ophøre med at anvende dit barn personlige oplysninger, eller andre oplysninger, fra vores database og anmode andre parter, med adgang til sådanne oplysninger, om at gøre tilsvarende; og (c) bekræfte overholdelsen af det foregående overfor dig.

  For at anmode om fjernelse af dit barns personlige oplysninger og andre oplysninger, skal du sende os en e-mail på: MediaGoPrivacy@am.sony.com og sikre dig, at du inkluderer den samme e-mail-adresse, som dit barn anvendte. Hvis du ikke kender, eller er usikker på, denne, skal du bruge kontaktoplysningerne herunder i Afsnit 12.

  Besøg https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/children%27s-privacy for yderligere oplysninger fra Federal Trade Commission vedrørende beskyttelse af børns personlige oplysninger online.

 10. Ændringer til denne Beskyttelse af personlige oplysninger

  Vi vil muligvis foretage ændringer i denne Beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. For at se en udskriftvenlig, aktuel version af denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, kan du gå til www.sony.com/MediaGo/privacy. Kontroller jævnligt, så du bliver opmærksom på eventuelle ændringer. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer af denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, vil der blive vist en besked ved næste lancering af Softwaren.

  Hvis du fortsætter brugen af Softwaren, efter at være blevet gjort opmærksom på væsentlige ændringer til denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, har du stiltiende accepteret disse ændringer.

 11. Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger, vi har om dig, og hvorledes oplysningerne anvendes. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi har om dig i øjeblikket, bedes du kontakte vores kundeservice på e-mail-adressen herunder. Såfremt du anmoder om adgang til de oplysninger, vi har om dig, vil vi kræve, at anmodningen er skriftlig, og at du fremskaffer bevis på din identitet. Du vil muligvis også blive afkrævet et mindre administrationsgebyr i henhold til gældende lovgivning.

 12. Kontaktoplysninger

  I Europa: MediaGoPrivacyEU@am.sony.com

  I Japan: MediaGoPrivacyJapan@am.sony.com

  I USA, Canada og alle øvrige lande: MediaGoPrivacy@am.sony.com

  Softwaren leveres af:
  Sony Network Entertainment International LLC
  6080 Center Drive, 10th Floor
  Los Angeles, California 90045