SONY MEDIA GO: PRIVACYBELEID

Laatste herziening: 3 april 2012

Als u de Media Go-software van Sony (de 'Software') opent of gebruikt, wordt bepaalde informatie over u, uw systeem, uw inhoud en uw gebruik van de Software door Sony Network Entertainment International LLC ('Sony', 'we', 'onze' of 'ons') gelezen, verzameld, gebruikt en/of bewaard. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we dergelijke informatie zullen lezen, verzamelen, gebruiken en/of bewaren en hoe u hierover contact met ons kunt opnemen.

 1. Over Media Go-software van Sony

  De Software bestaat uit een mediaspeler en bijbehorende functionaliteit waarmee u van uw inhoud kunt genieten en de inhoud kunt overdragen tussen verschillende apparaten. Om de werking mogelijk te maken, leest en toont de Software bepaalde informatie over de inhoud die u vanaf uw computer gebruikt, en stuurt de Software een subset van deze informatie via internet door aan onze servers. Deze informatie kan ons helpen de werking van de Software te verbeteren, software-updates aan u te leveren, nieuwe functies en producten via de Software te bieden en u een persoonlijk aangepast gebruik van de Software en bijbehorende diensten te verstrekken.

 2. Informatie die de Software van u kan verzamelen en kan doorgeven aan Sony

  Als u de Software gebruikt, kan de Software de volgende soorten informatie over u, uw systeem, uw inhoud en/of uw gebruik lezen, weergeven en aan ons doorgeven, zodat we die kunnen verzamelen, gebruiken en/of bewaren:

  Systeeminformatie: telkens wanneer u de Software gebruikt, leest de Software automatisch en zonder verdere kennisgeving aan u informatie en geeft deze aan ons door om te verzamelen, zoals:

  • het IP-adres van uw computer, systeem en/of netwerk, en informatie over uw netwerkconfiguratie;
  • uw computer-, apparaat- of console-ID ( de unieke nummers waarmee het netwerk en het apparaat dat u gebruikt, worden geïdentificeerd) en de datum en tijd van het gebruik van de toepassing of software; en
  • informatie over de systeemconfiguratie die u gebruikt, zoals het model- en serienummer, instellingen en gegevens over apparaten die op de hardware zijn aangesloten.

  Gebruiksinformatie: de Software leest, verzamelt en/of verwerkt informatie over uw gebruik van de Software (zoals de inhoud die op de hardware is opgeslagen), welke apparaten u gebruikt om inhoud te beheren en te downloaden, welke functies u hebt ingeschakeld, en statistische gegevens (zoals hoe vaak u MP3-muziek of videobestanden hebt afgespeeld).

  Ter verduidelijking: hoewel de Software is ontworpen om gebruiksinformatie te verkrijgen met het doel uw inhoud weer te geven en te beheren, wordt geen gedetailleerde informatie over uw inhoud verzonden naar of opgeslagen op de servers van Sony. In het bijzonder geeft de Software geen gedetailleerde of 'toegevoegde' metagegevens aan ons door betreffende uw inhoud (bijvoorbeeld titels, genres of beschrijvingen van uw inhoud) en we downloaden of bewaren deze metagegevens evenmin. Dergelijke informatie wordt alleen door de Software gelezen en weergegeven om uw gebruik van de Software en het beheer van uw inhoud mogelijk te maken. De Software stuurt ons uitsluitend onbewerkte statistische gegevens (bijvoorbeeld hoeveel MP3-muziekbestanden en fotobestanden u hebt opgeslagen en hoe vaak u een bepaald bestandstype hebt afgespeeld), die we verzamelen en bewaren om de interoperabiliteit van de Software met uw systeemhardware en apparaten te verbeteren.

  De standaardinstellingen van de Software zijn zo ingesteld dat gebruiksinformatie wordt gedeeld met Sony. Als u geen informatie over uw gebruik van de Software wilt delen, kunt u het verzenden van gegevens op elk gewenst moment uitschakelen via de configuratieassistent van de Software. Het delen van informatie wordt vanaf dat moment gestopt, maar dit heeft geen invloed op de informatie die in het verleden al is verzameld.

 3. Hoe Sony uw informatie gebruikt

  Sony gebruikt de hierboven in sectie 2 beschreven informatie om de Software te bedienen en om u alle producten en diensten te leveren waarom u vraagt, inclusief inhoud, communicatie, downloads of reacties op enquêtes of verzoeken. Afhankelijk van het toepasselijk recht kunnen we dergelijke informatie bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

  • Klantenservice: om het voor Sony-bedrijven mogelijk te maken technische ondersteuning en hulp te verlenen via www.sony.com/MediaGo/support/contact-information.
  • Softwarebeheer: om de functionaliteit te beheren die u ter beschikking staat via de Software. Uw informatie (die geen gedetailleerde informatie bevat over uw inhoud) wordt via internet naar onze servers gestuurd en kan worden gebruikt om de werking van de Software te helpen verbeteren, om u software-updates te verstrekken en om nieuwe functies en producten via de Software te bieden.
  • Naleving en handhaving: om naleving van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en dit privacybeleid van Media Go te handhaven en te verzekeren.
 4. Wie heeft er nog meer toegang tot uw informatie

  Uw informatie die naar Sony wordt gestuurd en door Sony wordt opgeslagen, kan als volgt beschikbaar zijn voor andere Sony-bedrijven en derden:

  • Sony-bedrijven: uw informatie kan worden samengevoegd met gegevens van andere gebruikers van de Software en worden gedeeld met andere Sony-bedrijven voor statistische analyse en verbetering van de Software.
  • Dienstverleners: uw informatie kan worden opgeslagen en/of verwerkt door derden die Sony gebruikt om diensten te verlenen die helpen bij de beschikbaarstelling en werking van de Software.
  • Partners van Sony: u kunt ervoor kiezen persoonlijke informatie te verzenden naar andere bedrijven dan Sony-bedrijven (bijvoorbeeld om inhoud te ontvangen of toegang tot diensten te krijgen). Als u dat doet, draagt Sony geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze bedrijven uw persoonlijke informatie gebruiken of publiceren. Zij kunnen hun eigen privacybeleid hebben en we moedigen u aan om dit te lezen.
  • Overdracht van zaken: uw informatie kan beschikbaar zijn voor derden tijdens onderhandelingen over de overdracht van onze zaken (geheel of gedeeltelijk) en kan als onderdeel van die zaken door ons worden overgedragen, in welk geval de informatie die we hebben over onze klanten een van de overgedragen activa is.
  • Naleving: we kunnen elke informatie van u bewaren, gebruiken en/of openbaar maken, inclusief aan de politie of andere van toepassing zijnde autoriteiten, om klachten te onderzoeken die door of over u zijn ingediend of om onszelf of anderen te beschermen en verdedigen tegen onwettige, criminele of schadelijke activiteiten.

  Wees uiterst voorzichtig als u uw persoonlijke informatie aan een derde verstrekt. Sommige sites of bedrijven kunnen uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming of voor frauduleuze doeleinden.

 5. Internationale overdracht van uw informatie

  De Software is beschikbaar voor gebruikers overal ter wereld. Uw informatie wordt verwerkt, opgeslagen en overgedragen voor de doelen die in dit privacybeleid worden uiteengezet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of het land waar u woont. De informatie wordt verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en dat voor ons of voor een van onze andere dienstverleners werkt en kan worden gezien door andere gebruikers in die landen. De gegevensbeschermings- en privacywetgeving in die landen geeft mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming als in de EER en u kunt minder wettelijke rechten hebben betreffende uw informatie. Als u er niet mee instemt dat deze overdracht plaatsvindt, mag u de Software niet downloaden en gebruiken.

 6. Inwoners van Californië: privacyrechten / beleid inzake informatiedeling in Californië

  Met ingang van 1 januari 2005 geeft sectie 1798.83 van het burgerlijk wetboek van de staat Californië klanten van Sony die inwoner van Californië zijn, het recht bepaalde informatie op te vragen inzake de bekendmaking door Sony van persoonlijke informatie van deze inwoner van Californië aan derden voor hun directe marketingdoeleinden, binnen het direct voorafgaande kalenderjaar. Neem voor de indiening van een dergelijk verzoek contact op met onze klantenservice op het volgende e-mailadres: MediaGoPrivacy@am.sony.com.

 7. Cookies

  De Media Go-website kan cookies gebruiken om informatie op te slaan over waarvandaan u de website bezoekt, met het doel uw land-/taalselectie te herkennen. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door Sony wordt verzonden en wordt opgeslagen op uw computer. Door de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Media Go en dit privacybeleid te accepteren, stemt u in met het gebruik van cookies voor dit doel.

  Om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen, of om dit te regelen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser via het Help-menu van uw browser aanpassen.

 8. Nauwkeurigheid en beveiliging

  We zullen er in redelijkheid naar streven passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeautoriseerde toegang tot of openbaarmaking van uw informatie te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat we alle risico's van misbruik van uw persoonlijke informatie zullen elimineren.

 9. Kinderen

  Sony streeft ernaar alle toepasselijke wetten en regels na te leven inzake het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar, inclusief in de Verenigde Staten de Children's Online Privacy Protection Act en plaatselijke wetgeving. Het is niet onze bedoeling om persoonlijke informatie van personen onder de leeftijd van 13 jaar te verzamelen of de verzameling, de opslag of het gebruik van dergelijke informatie toe te staan. Als u ons als reactie op een Sony-feedbackenquête een e-mail stuurt, vragen we u aan te geven of u jonger bent dan 13 jaar, zodat we de informatie die een dergelijk e-mailbericht bevat op de juiste wijze kunnen behandelen. We zullen dergelijke informatie niet willens en wetens verzamelen, onderhouden, opslaan, gebruiken of openbaar maken en we vereisen verifieerbare ouderlijke toestemming voordat we enige persoonlijke informatie van iemand jonger dan 13 jaar zullen verzamelen, gebruiken of openbaar maken. Als u jonger bent dan 13 jaar, verzoeken we u geen persoonlijke informatie te verstrekken als u reageert op een feedbackenquête of iets anders in verband met onze Software.

  Als u een ouder of voogd bent die weet of heeft ontdekt dat uw kind onder de leeftijd van 13 jaar zijn of haar persoonlijke informatie of andere informatie zonder uw toestemming of autorisatie heeft ingediend, zullen we, zodra we hebben geverifieerd dat u inderdaad de ouder of wettelijke voogd van het kind bent, onmiddellijk: (a) u een rechtstreeks bericht sturen waarin staat welke eventuele persoonlijke informatie van uw kind is verzameld en hoe deze is gebruikt en/of openbaargemaakt; (b) de persoonlijke informatie of andere informatie van uw kind uit onze database verwijderen en stoppen met het gebruik ervan en eventuele derden met toegang tot dergelijke informatie instrueren hetzelfde te doen; en (c) via een bericht aan u bevestigen dat we het voorgaande naleven.

  Als u ons wilt verzoeken om de verwijdering van de persoonlijke en andere informatie van uw kind, stuurt u ons een e-mail naar: MediaGoPrivacy@am.sony.com. Zorg ervoor dat u hetzelfde e-mailadres vermeldt dat uw kind heeft ingediend. Als u het niet of niet zeker weet, neem dan contact op met ons en vermeld de contactinformatie zoals hieronder in sectie 12 worden vermeld.

  Ga naar https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/children%27s-privacy voor informatie van de Federal Trade Commission over de online-privacybescherming van kinderen.

 10. Wijzigingen van dit privacybeleid

  We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Ga voor een afdrukbaar, actueel exemplaar van dit privacybeleid naar www.sony.com/MediaGo/privacy. Controleer hier regelmatig of u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, wordt een bericht weergegeven als u de Software de volgende keer start.

  Als u de Software blijft gebruiken nadat u bericht hebt gekregen van materiële wijzigingen in dit privacybeleid, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben geaccepteerd.

 11. Uw rechten

  U hebt het recht te weten welke informatie we van u in ons bezit hebben en hoe die informatie wordt gebruikt. Als u wilt weten welke informatie we momenteel over u in ons bezit hebben, kunt u contact opnemen met de klantenservices op de onderstaande e-mailadressen. Als u toegang wilt tot de informatie die we over u in ons bezit hebben, vereisen we van u een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit. Er kan u, afhankelijke van de toepasselijke wetgeving, ook een klein bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

 12. Contactgegevens

  In Europa: MediaGoPrivacyEU@am.sony.com

  In Japan: MediaGoPrivacyJapan@am.sony.com

  In de VS, Canada en alle andere landen: MediaGoPrivacy@am.sony.com

  De Software wordt geleverd door:
  Sony Network Entertainment International LLC
  6080 Center Drive, 10th Floor
  Los Angeles, Californië 90045