Upphovsrätt och varumärken

Programvaran Media Go är inte avsedd för och får inte användas i illegala eller lagstridiga syften, som illegal kopiering eller delning av upphovsrättsskyddat material. Användning av programvaran Media Go i sådana syften är, bland annat, olagligt enligt copyrightlagar i USA och internationellt samt bryter mot de allmänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare. Sådana aktiviteter kan medföra straff enligt gällande lag och kan göra dig skadeståndsskyldig i enlighet med licensavtalet för slutanvändare.

Cd-, dvd-, Blu-ray Disc- och musik och videorelaterade data från Gracenote, Inc., copyright © 2000-2018 Gracenote. Gracenote-programvaran, copyright © 2000-2018 Gracenote. Det finns ett eller flera patent som ägs av Gracenote som gäller denna produkt och tjänst. Se webbplatsen för Gracenote för en ej uttömmande lista med gällande Gracenote-patent. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote-logotypen och -logotypen, och logotypen "Powered by Gracenote" är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/eller andra länder.

Media Go uppfyller kraven enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (17 U.S.C. avsnitt 512 och efterföljande). Om du tror att Media Go har länkat till en podcast som innehåller en upphovsrättsöverträdelse kan du meddela oss här.