SONY MEDIA GO: SEKRETESSPOLICY

Senaste revision: 3 april 2012

När du ansluter till eller använder programvaran Media Go från Sony ("programvaran") kommer Sony Network Entertainment International LLC ("Sony", "vi", "vår" eller "oss") att läsa, samla in, använda och/eller lagra viss information om dig, ditt system, ditt innehåll och din användning av programvaran. I denna Sekretesspolicy förklarar vi hur vi kommer att läsa, samla in, använda och/eller lagra sådan information och hur du kan kontakta oss om det.

 1. Om programvaran Media Go från Sony

  Programvaran består av en mediaspelare och tillhörande funktionalitet som ger dig möjlighet att njuta av och överföra ditt innehåll mellan olika enheter. I syfte att aktivera sin funktion läser och visar programvaran viss information om innehållet som du förbrukar från datorn och kommunicerar en underuppsättning av denna information via Internet till våra servrar. Denna information kan användas av oss för att hjälpa till att få programvaran att köras bättre, för att förse dig med uppdateringar till programvaran, för att tillhandahålla nya funktioner och produkter via programvaran och för att förse dig med en personligt anpassad användning av programvaran och relaterade tjänster.

 2. Information som programvaran kan samla in från dig och kommunicera till Sony

  När du använder programvaran kan programvaran läsa och visa (och kommunicera till oss för vår insamling, användning och/eller lagring) följande typer av information om dig, ditt system, ditt innehåll och/eller din användning:

  Systeminformation: Varje gång du använder programvaran kommer programvaran, för vår insamling, att läsa och kommunicera information till oss automatiskt utan ytterligare meddelande till dig - till exempel:

  • din dator, ditt system och/eller ditt nätverks IP-adress och information som gäller din nätverkskonfiguration;
  • din dator, enhet eller ditt konsol-ID (de unika nummer som identifierar nätverket och enheten som du använder) och datum och tid för användning av programmet eller programvaran; och
  • information om den systemkonfiguration du använder, exempelvis modell och serienummer, inställningar, information om enheter som är anslutna till maskinvaran.

  Användningsinformation: Programvaran kommer att läsa, insamla och/eller bearbeta information om din användning av programvaran, exempelvis innehållet som lagras på maskinvaran, vilka enheter du använder för att hantera och hämta innehåll, vilka funktioner du har aktiverat och statistiska data, exempelvis hur många gånger du har spelat MP3-musikfiler eller videofiler.

  Vi vill förtydliga att även om programvaran är utformad att extrahera användningsinformation i syfte att visa och hantera ditt innehåll så överför programmet inte detaljerad information om ditt innehåll till Sonys servrar och denna information lagras heller inte där. Specifikt kommunicerar programvaran inte till oss och vi hämtar inte och lagrar inte några detaljerade eller innehållsrika metadata som gäller ditt innehåll (t.ex. titlar, genrer eller beskrivningar av ditt innehåll). Programvaran läser och visar endast sådan information för att möjliggöra din användning av programvaran och hanteringen av ditt innehåll. Programvaran kommunicerar endast till oss, och vi insamlar och lagrar endast råa statistiska data (exempelvis hur många MP3-musikfiler och fotofiler du har lagrat eller hur många gånger du har spelat upp en viss filtyp) för att förbättra samverkan för programvaran med ditt systems maskinvara och enheter.

  Standardinställningarna i programvaran är inställda så att användningsinformation delas med Sony. Om du inte vill dela information om din användning av programvaran kan du stänga av inlämnandet av data när som helst via programvarans Installationsguide. Detta avbryter all ytterligare delning, men kommer inte att ha någon inverkan på information som redan insamlats.

 3. Hur Sony använder din information

  Sony använder den information som beskrivs ovan i avsnitt 2 för att driva programvaran och för att tillhandahålla alla produkter och tjänster som du ber om, inklusive innehåll, kommunikationer, hämtningar eller svar på undersökningar eller förfrågningar. Vi kan behålla, använda och avslöja sådan information, i enlighet med gällande lagar, för följande syften:

  • Kundsupport: Göra det möjligt för Sony-företag att ge teknisk support och hjälp enligt vad som uppges via www.sony.com/MediaGo/support/contact-information.
  • Administrering av programvara: Administrera de funktioner som finns tillgängliga för dig via programvaran. Din information (som inte innehåller detaljerad information om ditt innehåll) kommer att kommuniceras via Internet till våra servrar och går att använda för att hjälpa programvaran att köras bättre, förse dig med programuppdateringar och tillhandahålla nya funktioner och produkter via programvaran.
  • Överensstämmelse och genomdrivande: I syfte att upprätthålla och säkerställa efterlevnad av licensavtalet för slutanvändare av Media Go och denna sekretesspolicy.
 4. Vilka andra som har åtkomst till din information

  Din information som kommuniceras till och lagras av Sony kan finnas tillgänglig för andra Sony-företag och till tredje parter enligt följande:

  • Sony-företag: Din information kan kombineras med data från andra användare av programvaran och delas med andra Sony-företag för statistisk analys och för att förbättra programvaran.
  • Tjänstleverantörer: Din information kan lagras och/eller bearbetas av tredje parter som Sony använder för att tillhandahålla tjänster som bistår vid tillhandahållande och drift av programvaran.
  • Sonys partners: Du kan välja att skicka personlig information till företag som inte är Sony-företag (exempelvis för att ta emot innehåll eller använda tjänster). Då du gör det tar Sony inget ansvar för hur dessa företag använder eller publicerar din personliga information. De kan ha en egen sekretesspolicy och vi uppmuntrar dig att i så fall läsa den.
  • Affärsöverlåtelse: Din information kan bli tillgänglig för tredje parter under förhandlingar om en överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet och kan överföras av oss som del av den verksamheten, då informationen som innehas av oss om våra kunder kommer att bli en av de överförda tillgångarna.
  • Överensstämmelse: Vi kan behålla, använda och/eller avslöja all din information enligt vad som krävs eller tillåtes enligt lagar, förordningar eller order, inklusive till polis eller andra tillämpliga myndigheter, för att undersöka en anmälan som gjorts av eller mot dig, eller för att skydda eller försvara oss själva, eller andra, mot olagliga, kriminella eller skadliga aktiviteter.

  Var mycket försiktig innan du ger din personliga information till någon tredje part - vissa webbplatser och företag kan använda dina detaljer utan ditt samtycke eller för olagliga syften.

 5. Överföring av din information internationellt

  Programvaran finns tillgänglig för användare runt om i världen. Din information kommer att bearbetas, lagras och överföras för de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy till länder utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och/eller det land där du är bosatt. Den kommer att bearbetas av personal som bedriver verksamhet utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra tjänstleverantörer och kan ses av andra användare i de länderna. Dataskydds- och datasekretesslagar i dessa länder kanske inte erbjuder samma skyddsnivå som i EES och du kan ha färre juridiska rättigheter vad gäller din information. Om du inte ger ditt samtycke till att denna överföring äger rum ska du inte hämta och använda programvaran.

 6. För dem som är bosatta i Kalifornien: Sekretessrättigheter/informationsdelningspolicy för delstaten Kalifornien, USA

  Från och med den 1 januari år 2005 ger California Civil Code Section 1798.83 Sonys kunder som är bosatta i delstaten Kalifornien tillstånd att begära viss information från Sony avseende avslöjandet av personlig information till tredje parter som används för deras direkta marknadsföringssyften. Om du vill göra en sådan begäran kan du kontakta vår kundtjänst på följande e-postadress: MediaGoPrivacy@am.sony.com.

 7. Cookies

  Webbplatsen för Media Go kan använda sig av cookies för att lagra information om varifrån du når webbplatsen för att kunna känna igen ditt val av land/språk. En cookie är en liten datamängd som skickas av Sony och lagras på din dator. Genom att godkänna Licensavtalet för slutanvändare av Media Go och denna Sekretesspolicy ger du ditt samtycke till vår användning av cookies för detta syfte.

  Om du vill förhindra eller reglera hur cookies lagras på datorn kan du justera inställningarna för webbläsaren på menyn Hjälp i webbläsaren.

 8. Riktighet och säkerhet

  Vi kommer att göra rimliga ansträngningar att vidta lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att förhindra oauktoriserad åtkomst till eller avslöjande av din information. Vi garanterar däremot inte att vi kommer att eliminera all risk för felaktig användning av din personliga information.

 9. Barn

  Sony har till åtagande att följa alla gällande lagar och förordningar avseende insamlingen, lagringen och användningen av personlig information om barn under 13 års ålder, inklusive (i USA) COPPA (Children's Online Privacy Protection Act eller lagen om barns integritet online) och gällande lokal lagstiftning. Vi avser inte att insamla och tillåter heller inte insamling, lagring eller användning av någon personlig information från någon som är under 13. Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande som svar på en Sony-undersökning om användares feedback kommer vi att be dig att ange huruvida du är under 13 eller inte så att vi kan behandla den information som finns i ett sådant e-postmeddelande på rätt sätt. Vi samlar inte in och kommer inte avsiktligt att behålla, lagra, använda och avslöja sådan information och vi kräver föräldrars samtycke som går att verifiera innan vi skulle insamla, använda eller avslöja någon personlig information från någon som är under 13. Om du är under 13 ska du inte ge någon personlig information när du svarar på en feedbackundersökning, eller på annat sätt i anslutning till användningen av programvaran.

  Om du är en förälder eller vårdnadshavare som känner till eller har upptäckt att ditt barn under 13 års ålder har skickat in sin personliga information eller annan information utan ditt samtycke, tillstånd eller godkännande, kommer vi, efter att ha fastställt att du är barnets förälder eller vårdnadshavare, på din begäran att omedelbart: (a) ge dig direkt meddelande som indikerar vilken, om någon, personlig information om ditt barn som har insamlats och hur den har använts och/eller avslöjats; (b) avlägsna och upphöra med användningen av ditt barns personliga information eller annan information från vår databas och instruera eventuell annan part med åtkomst till sådan information att göra detsamma; och (c) via meddelande till dig, bekräfta överensstämmelse med det föregående.

  Om du vill begära avlägsnande av ditt barns personliga information och annan information, skicka ett e-postmeddelande till oss på: MediaGoPrivacy@am.sony.com och se till att du inkluderar samma e-postadress som ditt barn angav. Om du inte vet eller är osäker, kontakta oss med kontaktinformationen nedan i Avsnitt 12.

  Besök https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/children%27s-privacy för information från USA:s Federal Trade Commission om hur barns sekretess skyddas online.

 10. Ändringar i denna sekretesspolicy

  Vi kan ibland göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om du vill skriva ut en aktuell kopia av denna Sekretesspolicy kan du gå till www.sony.com/MediaGo/privacy. Gå regelbundet dit för att försäkra dig om att du är medveten om eventuella ändringar. Om vi gör större förändringar i denna Sekretesspolicy visas ett meddelande när du startar programvaran nästa gång.

  Din fortsätta användning av programvaran efter att ha informerats om viktiga ändringar i denna Sekretesspolicy räknas som ditt accepterande av dessa ändringar.

 11. Dina rättigheter

  Du har rättighet att veta vilken information vi har sparat om dig och hur den informationen används. Om du vill veta vilken information vi för närvarande har om dig kan du kontakta kundtjänsten på nedanstående e-postadresser. Om du skulle behöva åtkomst till information vi har om dig kommer vi att kräva att du skickar in din förfrågan skriftligen och ger bevis på din identitet. Du kan också debiteras en mindre administreringsavgift, beroende på vad som anges i gällande lag.

 12. Kontaktinformation

  I Europa: MediaGoPrivacyEU@am.sony.com

  I Japan: MediaGoPrivacyJapan@am.sony.com

  I USA, Kanada och alla andra länder: MediaGoPrivacy@am.sony.com

  Programvaran tillhandahålls av:
  Sony Network Entertainment International LLC
  6080 Center Drive, 10th Floor
  Los Angeles, California 90045, USA