Informacja dla klienta: Wsparcie dla Media Go zakończyło się. Od stycznia 2018 r. firma Sony nie będzie zapewniać wsparcia ani aktualizacji Media Go.

Sprawdź w nowym Music Center dostępność aplikacji firmy Sony na komputery typu PC służących do organizowania i transferu plików audio za pomocą obsługiwanych urządzeń audio, klikając poniższy przycisk.